on pehmeiden arvojen henkilöstötalo.

Välittäminen.
”Me emme vain välitä, me välitämme”.

”Me emme vain välitä, me välitämme”.

Haluamme, että työntekijät saavat tarvitsemansa perehdytyksen, työvälineet, turvallisen työympäristön, arvostusta. Työpaikat, keikat, jotka otamme välitykseen ovat kaikki sellaisia, että itse voisimme lähteä ne suorittamaan. 

Ilo.
”Töissä saa olla kivaa.”

”Töissä saa olla kivaa.”

Pyrimme kohtaamaan asiakkaamme ja lähimmät kollegat hymyssä suin. Toki aina ei hampaita hymyilytä, ja sekin on sallittua. Töissä on lupa näyttää tunteita ja iloita onnistumisista. Työkavereita ja asiakkaita saa yllättää iloisesti esimerkiksi palvelemalla vielä paremmin, kuin he olisivat odottaneetkaan tai vaikka tuomalla tuoreet pullakahvit toimistolle.

Kiltteys.
”Kun tulee vastoinkäymisiä, autamme ja tuemme kaikin tavoin.”

”Kun tulee vastoinkäymisiä, autamme ja tuemme kaikin tavoin.”

Ihmiset ovat pohjimmiltaan hyviä, ja haluavat tehdä töitä. Jokaisessa on talenttia. Haluamme auttaa sen oman työuran löytämisessä, oman ammatillisen identiteetin kasvussa, vaikka se ei aina ensimmäisen työpaikan kautta onnistuisikaan. Kiltteys on aitoa empatiaa, ymmärtämistä ja hyväksymistä toinen sellaisena kuin hän on.

Vastuullisuus.
“Kannamme vastuumme pohjoisesta ja teemme työmme laadukkaasti”.

“Kannamme vastuumme pohjoisesta ja teemme työmme laadukkaasti”.

Vastuullisuus on henkilöstöpalvelualalla monin tavoin läsnä. Olemme vastuullisia työnantajia. Kannamme vastuuta asiakasyrityksistä, niiden kasvun edellytyksistä. Kannamme vastuuta Pohjois-Suomen elinkeinojen kehittymisestä siten, ettei työvoiman saatavuus olisi kasvun este. Vastuullisuus tarkoittaa meille rohkeutta myöntää myös virheet, mokat ja oma keskeneräisyys ihmisenä.

Oppiminen.
“Vain muutos on pysyvää”

“Vain muutos on pysyvää”

Uuden oppiminen on tärkeä osa työtämme, osa ihmisenä olemista. Opimme päivittäin eri toimialoista, ihmisistä ja itsestämme lisää. Me pyrimme tarjoamaan työntekijöille aktiivisesti työn lisäksi mahdollisuutta opiskella oppisopimuksella sekä työpaikoilla sisäisiä urakehitysmahdollisuuksia.

Rohkeus.
”Uskallamme, jotta voimme kasvaa ja luoda.”

”Uskallamme, jotta voimme kasvaa ja luoda”

Rohkeus yrityksessämme ei symbolisoi pelkästään yksilön kapasiteettia ottaa riskejä, vaan se on taitoa kohdata pelkomme, ylittää esteemme ja toimia eettisesti ja oikeudenmukaisesti joka tilanteessa. Se tarkoittaa mukavuusalueelta poistumista, sekä henkilökohtaisesti että yrityksenä. Se on mahdollisuuksien etsimistä sieltä, mistä toiset eivät uskalla katsoa. Se on rohkeutta tehdä asiat omalla tavallamme.